Informacje o uczestniku:

* - Pola obowiązkowe

* Miasto:

* Imię i nazwisko:

* Data urodzenia:

* Czy dziecko ma jakieś dolegliwości, alergie?
TakNie

* E-mail:

* Telefon:

Wybór zajęć:

* - Pola obowiązkowe

Forma realizacji:

Termin:

Temat:

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zgłoszenia, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w Regulaminie.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sonia Myczkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Uniwersytet Rozwoju, z siedzibą w Chorzowie 41-503, ul. Targowa 4, posługująca się nadanym numerem NIP: 634 264 15 67.
Przeczytałem i akceptuję wszystkie punkty regulaminu.