CZYM RÓŻNIĄ SIĘ PÓŁKOLONIE OD KOLONII?

Wakacje oraz ferie zimowe to czas, w którym rodzice chcą zapewnić swoim pociechom wyjątkowy, niezapomniany i bezpieczny wypoczynek. Szkoły, biura podróży, firmy i instytucje pokazują coraz bogatszą ofertę dla dzieci, organizując obozy, kolonie, półkolonie letnie czy półkolonie zimowe. Czym kierować się przy wyborze wypoczynku? Jak odróżnić od siebie kolonie i półkolonie?

Ile dni trwają półkolonie?

Kolonie i półkolonie różnią się od siebie zazwyczaj formą i okresem trwania. Półkolonie zwykle są krótszą formą wypoczynku, trwającą od poniedziałku do piątku (5 dni), a organizator nie zapewnia noclegu. W programie półkolonii mogą znajdować się wycieczki i wyjścia, jednak ta forma wypoczynku jest lokalna, bez noclegu, choć często zapewniająca pełne wyżywienie (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek).

Kolonie i obozy są wyjazdowym wypoczynkiem i ze względu na swoją specyfikę trwają nieco dłużej niż półkolonie, tydzień, 10 dni lub 2 tygodnie.

Kto może prowadzić półkolonie?

Organizator wypoczynku zobowiązany jest zapewnić wykwalifikowaną kadrę. Nie każdy może być opiekunem, a Twoje dziecko musi być w dobrych rękach! By prowadzić półkolonie należy ukończyć kurs wychowawcy kolonijnego, mieć co najmniej średnie wykształcenie oraz posiadać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Odpowiedzialny organizator wypoczynku zgłasza półkolonie i kolonie do Kuratorium Oświaty, które nadzoruje zarówno placówkę, jak i kadrę wychowawczą.

Wciąż masz wątpliwości czy organizator dba o bezpieczeństwo dzieci podczas wypoczynku? Sprawdź czy jest wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa. Można też sprawdzić czy placówka, do której chcesz zapisać swoją pociechę ma Certyfikat Dobrych Praktyk Polskiej Organizacji Turystycznej, potwierdzającej najwyższą jakość usług i stosowanie się do wszystkich obowiązujących przepisów

Rodzaje półkolonii dla dzieci

Na rynku znajdziemy wiele rodzajów półkolonii, więc możesz wybrać w zależności od zainteresowania dziecka lub preferencji rodziców. W ofercie znajdziemy półkolonie tematyczne dla dzieci:

 • półkolonie sportowe
 • półkolonie robotyczne
 • półkolonie kulinarne
 • półkolonie z eksperymentami
 • półkolonie językowe
 • półkolonie artystyczne
 • półkolonie plastyczne
 • półkolonie konstruktorskie
 • półkolonie muzyczne
 • półkolonie teatralne
 • półkolonie taneczne
 • półkolonie fotograficzne

i wiele innych.

Czy półkolonie są płatne?

Zazwyczaj tak. Większość placówek organizuje półkolonie i kolonie w formie odpłatnej. Kwoty różnią się w zależności od poziomu zajęć, kompetencji kadry oraz zróżnicowania programu. Darmowe półkolonie lub w atrakcyjnych cenach są często organizowane przez szkoły, domy kultury czy świetlice środowiskowe dla swoich wychowanków. Pamiętaj jednak, że cena często bywa adekwatna do poziomu wypoczynku. Szukając najlepszych półkolonii dla Twojego dziecka niekoniecznie patrz na cenę, lecz na doświadczenie i kompetencje organizatora i wychowawców.